Logopedische hulp

Logopedische hulp is mogelijk voor de onderstaande aspecten:

Spraak

 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Onduidelijk spreken
  –      het niet of verkeerd uitspreken van klanken
  –      lispelen of slissen
  –      tussentandse spraak
  –      binnensmonds spreken
  –      te hoog spreektempo
  –      te weinig spreekzekerheid
 • Stotteren

Mondgewoonten

 • Duim- en vingerzuigen
 • Verkeerd slikpatroon
 • Mondademen
 • Slappe mondmotoriek
 • Afwijkende gebitsstand

Taal

 • Vertraagde taalontwikkeling
 • Onvoldoende taalgebruik en taalbegrip op het gebied van :
  –      woordenschat
  –      zinsbouw
  –      woordvormgebruik
  –      uitdrukkingsvaardigheid/verhaalstructuur
  –      spontane taal
  –      kleuren en vormen
 • Broddelen (stotterachtig spreken t.g.v. taalzwakte)

Adem en stem

 • Heesheid t.g.v. organische oorzaken
  –      knobbels op de stembanden
 • Heesheid t.g.v. verkeerd adem/stemgebruik
  –      te gespannen of te slap spreken
  –      te hard of te zacht praten
 • Verkeerde ademhaling/onvoldoende adembeheersing
 • Nasaliteit (neusspraak)
 • Algeheel stemverlies

Gehoor- en luisterfuncties

 • Verminderde luisterfuncties t.g.v.
  –      slechte klankwaarneming
  –      slechte concentratie
  –      verminderd geheugen
 • Afwijkende spraak, taal, stem t.g.v.   slechthorendheid of doofheid
 • Spraakafzien
 • Begeleiding bij gebruik gehoorapparaten