Optimaliseer de spraak/taalontwikkeling van uw kind

De belangrijkste fase voor de spraak- en taalontwikkeling van uw kind ligt tussen de 0 en 6 jaar. In die periode is uw kind het meest taalgevoelig en kan hij/zij op dit gebied ook het beste leren.

De spraak/taalontwikkeling van het kind is een van de meest vitale aspecten in de groei naar een communicatief vaardig mens.

Taalbeheersing is van groot belang in een sterk competitieve samenleving als de onze. Zij die zich taalkundig en verbaal sterk kunnen uitdrukken hebben meer kans op vooraanstaande posities in de maatschappij en hebben het letterlijk voor het zeggen.

Optimale ontwikkeling en stimulatie van de communicatieve vaardigheden van uw kind op jonge leeftijd leggen de basis voor een volwaardige intellectuele- en professionele uitdrukkingsvaardigheid in zijn/haar verdere volwassen leven.