Voorschoolse Logopedie

Wanneer kinderen naar de basisschool gaan, hebben sommigen al een taalachterstand. Door vroeger in te grijpen kan worden voorkomen dat hierdoor een ontwikkelingsachterstand ontstaat. Vroegsignalering voorkomt erger. Uit onderzoek blijkt dat hoe eerder achterstanden worden opgemerkt en bestreden des te beter de resultaten zijn. Daarom is het verstandig het jonge kind al in de peutertijd logopedisch te volgen.

Als expert op het gebied van taalontwikkeling en taalstoornissen is de logopedist van essentieel belang voor het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden. De logopedist is in staat vroegtijdig problemen op het gebied van spraak, taal, stem, adem en gehoor bij jonge kinderen te onderkennen. Dit is vooral belangrijk in de voorschoolse periode. Op de voorschool (peuterspeelzaal/kinderopvang) immers bereikt de logopedist alle kinderen, is zij direct aanspreekbaar voor de groepsleiding en draagt zij zorg voor continuïteit van contacten met ouders.

Dit komt zowel de persoonlijke- als de vroegschoolse ontwikkeling van het jonge kind ten goede. Bij problemen kan er op tijd naar een oplossing worden gezocht. Zeker wanneer het gaat om de voorschoolse periode heeft de logopedist een belangrijke functie binnen het Gemeentelijk Onderwijsachterstanden beleid en/of de brede school.